About Us Career Center Media Center

The Track

 
Szervezeti felépítés
Alapszabály
Bírósági bejegyzések
Közgyűlési határozatok
Elnökségi Határozatok
Szabályzatok
Díjtételek
Ellenőr nyilvántartás
Sportbíró nyilvántartás
Versenyző nyilvántartás
Régiós Szövetségek
Katasztr. Szervezetek
Mentő Szervezetek
Csapatok
Közgyűlési határozatok 2007-2009-ig


KGY/2009/06/09.

A közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy a kódexek léte legyen megfogalmazva az alapszabály vonatkozó pontjaiban, valamint a szövetség angol nevének rövidítése is kerüljön bele az alapszabályba.
Hatályos alapszabály itt....

KGY/2009/06/08.

A közgyűlés egy tartózkodás mellett megszavazta a Szakági Kódexet.
Kódex itt....

KGY/2009/06/07.

A közgyűlés egyhangúan megszavazta a Sportbírói Kollégium Működési Kódexét. Kódex itt....

KGY/2009/06/06.

A közgyűlés egyhangú szavazattal megerősítette Szabó Ferenc elnök és Szabó Tamás elnökhelyettes személyét a Katasztrófavédelmi Munkacsoport a vezető tisztségeinek betöltésében.

KGY/2009/06/05.

A közgyűlés egyhangúan megszavazta a Katasztrófavédelmi Munkacsoport Működési Kódexét. kódex itt....

KGY/2009/06/04.

A közgyűlés 1 tartózkodás mellett megszavazta az engedély nélküli versenyekkel szemben foganatosításra kerülő intézkedések módját, eszközét.

KGY/2009/06/03.

A közgyűlés egyhangúan megválasztotta a Nyugat-dunántúli RGYSZ 3 fős ügyvezető elnökségét:
Elnök: Bella Péter
Elnökhelyettes: Kiss Katalin
Elnökhelyettes: Jámbor Ferenc

KGY/2009/06/02.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az RGYSZ elnökségének lemondásának tudomásul vétele mellett az elszámolással kapcsolatos eljárás befejezéséig az RGYSZ működését 3 fős ügyvezető elnökség biztosítsa.

KGY/2009/06/01.

A közgyűlés egyhangú igennel megszavazta, hogy a szövetség kérjen be nyilatkozatot az RGYSZ volt elnökétől arra vonatkozóan, hogy az RGYSZ és Kiss Tibor Egyéni Vállalkozó között volt-e bármilyen együttműködési, vagy egyéb szerződés.

KGY/2009/02/11. A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal Orbán Jánost megválasztotta a Sportbírói Kollégium vezetőjének.
KGY/2009/02/10.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal az Ifjúsági Bizottság vezetőségét megválasztotta az alábbiak szerint:
Elnök: Kiss Katalin
Elnökhelyettes: Sulyok Anikó
Tag1: Kotvász Jánosné
Tag2: Orbán Jánosné
Tag3: Kurtyán Cintia

KGY/2009/02/09.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal az Szakági Bizottság vezetőségét megválasztotta az alábbiak szerint:
Elnök: Bella Péter
Elnökhelyettes: Szabó Norbert
Tag1: Karsai Zoltán
Tag2: Ficsor Miklós

KGY/2009/02/08.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a Nemzeti Válogatottal megkötésre kerülő sportszerződés támogatási feltételeit elfogadta

KGY/2009/02/07.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a 2008. évi pénzügyi beszámolót elfogadta.

KGY/2009/02/06.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a 2009. évi versenynaptárt elfogadta.

KGY/2009/02/05.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a törvény által előírt, a sportág működtetéséhez szükséges 2009. évre vonatkozó szabályzatokat elfogadta.

KGY/2009/02/04.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a 2009. évi versenyszezonra vonatkozó OB kategóriákat elfogadta, melytől a területi és alkalmi versenyek rendezői eltérhetnek.

KGY/2009/02/03.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a Regionális Katasztrófavédelmi Szervezetek, mint szervezeti egységek alapszabály módosítását elfogadta.

KGY/2009/02/02.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a Regionális Katasztrófavédelmi Szervezetek, mint szervezeti egységek alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta.

KGY/2009/02/01.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a szövetség alapszabály módosítását elfogadta.

KGY/2008/11/15.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a 2009. évi költségvetés tervezetet elfogadta.

KGY/2008/11/14.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a 2009. évi kategória javaslat nyilvánosságra hozatalát és a versenyrendszerben résztvevő versenyzőkkel történő szavaztatását elfogadta.

KGY/2008/11/13.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a 2009. évi kategória javaslatot munkaanyagként elfogadta.

KGY/2008/11/12.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a 2009. évi szabálymódosításokat a következő közgyűlésre napolta el.

KGY/2008/11/11.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a Felügyelő Bizottsági beszámolót elfogadta.

KGY/2008/11/10.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a régiós csapatok tisztségviselőinek megválasztását azokban a régióban ahol nem került jelölésre tisztségviselő elnapolta egy későbbi közgyűlésre.

KGY/2008/11/09.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a Hot Rod Racing Team és a Chevy Nova Racing Team tisztségviselőit megválasztotta.
Hot Rod Racing Team:
Elnök:              Deák Attila
Elnökhelyettes: Ács András
Elnökhelyettes: Varga Péter
Chevy Nova Racing Team:
Elnök:              Káldy Péter
Elnökhelyettes: Ankhelyi Zsanett
Elnökhelyettes: Kiss Tibor

KGY/2008/11/08.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a régiós csapatok egységes alapszabályát elfogadta.

KGY/2008/11/07.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a régiós csapatok szervezeti egységként történő létrehozását  elfogadta.

KGY/2008/11/06.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a régiós katasztrófavédelmi szervezetek tisztségviselőit megválasztotta.

KGY/2008/11/05.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a régiós katasztrófavédelmi szervezetek alapszabályát elfogadta.

KGY/2008/11/04.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a régiós katasztrófavédelmi szervezetek létrehozását elfogadta.

KGY/2008/11/03.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a régiós mentőszervezetek szervezetek alapszabályát elfogadta.

KGY/2008/11/02.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal a régiós mentőszervezetek létrehozását elfogadta.

KGY/2008/08/08.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal megállapította, hogy a szövetség megfelel a sporttörvény 28. § (2) bekezdés e) pont elvárásainak.

KGY/2008/08/07.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal megválasztotta a Közép- Dunántúli RGYSZ új elnökhelyetteseit Keresztes Zoltán és Giczi István személyében.

KGY/2008/08/06.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta Szabó Ferenc lemondását a Közép-Dunántúli RGYSZ elnökhelyettesi tisztségéről.

KGY/2008/08/05.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal az RJ Tuning Gyorsulási Egyesületre pénzbüntetés kirovását fogadta el.

KGY/2008/08/04.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal Bándli Renátóra 200.000 Ft pénzbüntetést rótt ki a Szentkirályszabadja rendezvényen tanúsított felelőtlen magatartásával okozott erkölcsi és anyagi károk miatt.

KGY/2008/08/03.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal Bándli Renátónak a Közép-Dunántúli RGYSZ elnökhelyettesi tisztségét kizárással és 5 éves eltiltással megszüntette.

KGY/2008/08/02.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal az országos és területi NCA tisztújításra az elektorokat megválasztotta.

KGY/2008/08/01.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal megválasztotta az Észak-alföldi és Dél-alföldi RGYSZ tisztségviselőit.
Észak Alföldi Regionális Gyorsulási Szövetség
Elnök: László Géza
Elnökhelyettes: Polányiné Bencze Ibolya
Elnökhelyettes: Szőnyi Tamás
Elnökhelyettes: Béres Nándor
Elnökhelyettes: Lászlóné Fodor Anita
Dél Alföldi Regionális Gyorsulási Szövetség
Elnök: Seres Ferenc
Elnökhelyettes: Bencsics Gábor
Elnökhelyettes: Seres Ferencné Kapus Anita
Elnökhelyettes: Vörös Róbert
Elnökhelyettes: Bittner Krisztián

KGY/2008/01/08.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta azon rendelkezést mely szerint a 2008. évtől a szövetség által nyilvántartott és vizsgáztatott sportszakemberek láthatnak el feladatokat a gyorsulási sportrendezvényeken.

KGY/2008/01/07.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a sportrendezvény rendezésétől, szervezésétől, látogatásától való eltiltás feltételeit. A sportágban kifejtett kártékony és etikátlan tevékenység miatt a 2008. évre eltiltás szankcióval büntette a közgyűlés: Első Magyar Gyorsulási Kft.-t, S-Riders Kft.-t, Dragracing Hungary Kft.-t, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséget (közvetlenül, a szövetség tagjait a tiltás nem érinti) a Magyar Motorsport Szövetséget (közvetlenül, a szövetség tagjait a tiltás nem érinti), Szeghalmi Lászlót, Lendvai Tamást, Kohári Zoltánt, és Hadnagy Józsefet.

KGY/2008/01/06.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a versenyengedély váltás feltételeit.

KGY/2008/01/05.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a Közép-Dunántúli RGYSZ tisztségviselőit.
Elnök: Orbán János
Elnökhelyettes: Bándli Renátó
Elnökhelyettes: Varga László
Elnökhelyettes: Szabó Ferenc
Elnökhelyettes: Sárfi Gábor

KGY/2008/01/04.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2008. évi versenynaptárt.

KGY/2008/01/03.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2008. évi szabályzatokat, előírásokat.

KGY/2008/01/02.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a gyorsulási sportrendezvény törvényi követelménynek megfelelő megtartásával kapcsolatos előírásokat, az előírások megsértőivel szembeni szankciókat.

KGY/2007/06/11.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta az illegális versenyek visszaszorításával kapcsolatos konferencia összehívását.

KGY/2007/06/10.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a sportfegyelmi szabályzatot.

KGY/2007/06/09.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a műszaki-biztonsági szabályzatot.

KGY/2007/06/08.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a versenyszabályzatot.

KGY/2007/06/07.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta az átigazolási szabályzatot.

KGY/2007/06/
04.,05.,06.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal megválasztotta a régiós szövetségek vezetőségét a Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli, Közép-magyarországi RGYSZ vonatkozásában.

KGY/2007/06/03.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a régiós szövetségek egységes alapszabályát.

KGY/2007/06/02.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a már megalakult Észak-magyarországi RGYSZ-t szervezeti egységének tekinti.

KGY/2007/06/01.

A szövetség közgyűlése egyhangú igen szavazattal elfogadta a régiós szövetségek létrehozását.

Internet szolgáltató |                          Contact Us |                           Tárhelyszolgáltató |                            Lap tetejére

A gyorsulás veszélyes sport! A sportág gyakorlásának helye a versenypálya! Az igazi versenyző nem teszi kockára mások életét!

Copyright © 2000.-2009. Minden jog fenntartva (MGYSZ)