About Us Career Center Media Center

The Track

 
Balesetbiztosítás
Versenykiírás
Vizsgák
Körlevelek
Versenyengedély
A sportág angolul
A sportág magyarul
Jogszabályok
Nyomtatványok
Katasztrófavédelem
Támogatók
Támogatási igazolás
Drag kalkulátor
Záradékok a 92829152031962100 számú Pajzs kollektív balesetbiztosítási ajánlathoz.
biztosítás megtekintése

1) Biztosítottak: A jogszabályi előírásoknak megfelelő módon megrendezésre kerülő gyorsulási versenyeken résztvevő nézők, akik érvényes belépőjeggyel rendelkeznek Biztosítottak továbbá a gyorsulási versenyek versenyzői. A biztosítás érvényességének feltétele, hogy az adott sportrendezvény a Magyar Gyorsulási Szövetség (szerződő) felügyelete mellett kerül megtartásra. A biztosítási védelem a szervezőkre, rendezőkre, pénztárosokra, szerelőkre és az egyéb segítő személyekre csak abban az esetben terjed ki, ha érvényes belépőjegyet váltanak.

2) A biztosítási védelem időtartama:
A nézőkre vonatkozó biztosítás időtartama a verseny helyszínére történő megérkezéstől a távozásig tart. A versenyzőkre vonatkozó biztosítás időtartama a gyorsulási verseny kezdetétől annak végéig tart.

3) Szolgáltatási igény előterjesztésekor a nézők esetében a feltételekben meghatározott dokumentumokon kívül be kell nyújtani a belépőjegyet is.

4) Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződő köteles írásban baleseti jegyzőkönyvet készíteni, amelyben feltünteti a baleset helyét, pontos időpontját, a balesetet szenvedett személy személyi adatait, a baleset körülményeit, kimenetelét (pl. orvost, mentőt hívtak-e) és a tanúk azonosító adatait és elérhetőségét. A szolgáltatási igény előterjesztésekor a feltételekben meghatározott dokumentumon kívül be kell nyújtani a baleseti jegyzőkönyvet is.

5) A biztosítás díja:
A nézőkre vonatkozó biztosítási díj 50 Ft/fő/gyorsulási verseny, azaz az egy gyorsulási versenyre, egy nézőre vonatkozó biztosítási díj ötven forint.
A versenyzőre vonatkozó biztosítás díja 773 Ft/fő/gyorsulási verseny, azaz az egy gyorsulási versenyre, egy versenyzőre vonatkozó biztosítási díj hétszázhetvenhárom forint.

6) A szerződő adatszolgáltatási kötelezettsége:
A szerződő köteles a gyorsulási versenyt követő három munkanapon belül a biztosítónak írásban a következő adatokat megadni:

  1. a gyorsulási verseny időpontja
  2. a gyorsulási verseny helyszíne
  3. a versenyen indult versenyzők létszáma
  4. a nézők létszáma

A biztosító az adatszolgáltatást követően 15 napon belül az 5) pont alapján meghatározott biztosítási díjról számlát küld a szerződőnek, amelyet a szerződő köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül kiegyenlíteni.

7) Érvénytelen a biztosítás, ezáltal mentesül a biztosítási védelem kötelezettsége alól a biztosító abban az esetben, ha a sportrendezvény megtartásához a szerződő nem járult hozzá, vagy a sportrendezvény megtartásával kapcsolatos sportszakmai, biztonsági, vagy jogszabályi előírásokat, szabályokat a rendező az adott sportrendezvényen bizonyítható módon nem teljesítette, megszegte.

2009.

Nézőkre vonatkozó szolgáltatások és biztosítási összegek:

Baleseti halál:                            1.200.000 Ft
Lineáris baleseti rokkantság:       1.200.000 Ft
Csonttörés:                                    10.000 Ft
Baleseti kórházi napi térítés:             2.000 Ft
A belépőjegy megváltásával a néző a biztosítás hatálya alá kerül.

A biztosítási védelem terjedelme:
24 órás fedezet
A biztosító a szolgáltatást az alábbi kedvezményezettek számára teljesíti:
Halál esetén: Ajánlat szerint
Minden más esetben a biztosított személy, feltéve, hogy az ajánlaton a szerződő ügyfél máshogy nem rendelkezik.


Versenyzőkre vonatkozó szolgáltatások és biztosítási összegek:

Baleseti halál:                            1.000.000 Ft
Lineáris baleseti rokkantság:       1.000.000 Ft
Csonttörés:                                    10.000 Ft
Baleseti kórházi napi térítés:             5.000 Ft
Baleseti műtéti térítés:                  100.000 Ft
A versenyzők a biztosítást versenyenként 780 Ft befizetése mellett vehetik igénybe, mely a nevezési díjon felül fizetendő.

A biztosítási védelem terjedelme:
24 órás fedezet
A biztosító a szolgáltatást az alábbi kedvezményezettek számára teljesíti:
Halál esetén: Ajánlat szerint
Minden más esetben a biztosított személy, feltéve, hogy az ajánlaton a szerződő ügyfél máshogy nem rendelkezik.

Internet szolgáltató |                          Contact Us |                           Tárhelyszolgáltató |                            Lap tetejére

A gyorsulás veszélyes sport! A sportág gyakorlásának helye a versenypálya! Az igazi versenyző nem teszi kockára mások életét!

Copyright © 2000.-2009. Minden jog fenntartva (MGYSZ)

gyorsulás