About Us Career Center Media Center

The Track

 
Balesetbiztosítás
Versenykiírás
Vizsgák
Körlevelek
Versenyengedély
A sportág angolul
A sportág magyarul
Jogszabályok
Nyomtatványok
Katasztrófavédelem
Támogatók
Támogatási igazolás
Támogatási igazolás

IGAZOLÁS KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL
ikt.szám:.../2009/...

(Közhasznú fokozat nyilvántartva: Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala. Felügyeletet ellátja: Legfőbb Ügyészség)

Igazoljuk, hogy

támogató neve:..........................................................................................................
székhelye, vagy lakóhelye:..........................................................................................
adószáma, vagy adóazonosító jele:  .............................................................................
a Magyar Gyorsulási Sportági Szövetségnek, mint az 1997. évi CLVI törvény 26.§ c.) pont 14. alpont szerint meghatározott közhasznú tevékenységet folytató közhasznú szövetségnek

…………………..Ft, azaz ……………. 00/100 Ft

értékű pénzbeli támogatást adott át, illetve fizetett ki.

A szövetség az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c)14. pontjában és c)15. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi.

Célja: A gyorsulási sportág és annak válfajainak fejlesztése, népszerűsítése, tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a katasztrófahelyzet, vagy rendkívüli esemény bekövetkezése folytán károsult családok, települések szociális és anyagi helyzetét a normális életviszonyok ideiglenes és végleges helyreállításában, a védekezési feladatokban részt vállal.

A szövetség tájékoztatja a támogatót:
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 7.§ (1) bekezdés z) pontjára tekintettel az (5) bekezdés a) pontja alapján az adományozó az adózás előtti eredményét csökkenti az adomány teljes összege. A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől ezen a jogcímen adott adomány további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százaléka érvényesíthető.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 41.§-ban foglaltaknak megfelelően csökkentheti adóját.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 6.§ (1) bekezdés d) pontja szerint tartós adományozás esetén a támogatót a támogatás második évétől külön kedvezmény illeti meg.

 

2009………………… 

Kurtyán Ferenc
ügyvezető elnök
Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség

                                                                   

támogatók felsorolása itt:

Internet szolgáltató |                          Contact Us |                           Tárhelyszolgáltató |                            Lap tetejére

A gyorsulás veszélyes sport! A sportág gyakorlásának helye a versenypálya! Az igazi versenyző nem teszi kockára mások életét!

Copyright © 2000.-2009. Minden jog fenntartva (MGYSZ)